Bloedverwanten

Bloedverwanten

Wat is het succes achter familiebedrijven?

PiM_InspriatieOntbijt_Bloedverwanten_banner17012014

In Nederland zijn naar schatting 260.000 familiebedrijven. Samen tekenen zij voor circa 53% van het bruto nationaal product.* Het is al jarenlang een stabiele factor in onze economie. Wat is het succes achter deze grote tot kleine bedrijven?

Op 17 januari organiseerde Partner in Marketing het vierde InspiratieOntbijt in De Gruyterfabriek. Tijdens het ontbijt is het ontmoeten en netwerken verbonden aan het delen van kennis. Dit keer was het thema ‘Bloedverwanten’. Maarten de Gruyter, als telg van de De Gruyter familie, deelde zijn lessen uit het verleden voor succes in het heden. En gastsprekers Frans van Gaal en Wim van Zoggel brachten storytelling ten top: door het delen van de ‘geschiedenislessen’ van De Gruyter.

Belangrijkste lessen die we meekregen is dat de visie van de leiders essentieel is, dat innovatie onmisbaar is, dat er op tijd ruimte geboden moet worden voor een nieuwe generatie en dat er een balans tussen emotie en ratio moet zijn. En dat het succes van familiebedrijven vooral bepaald wordt door een langetermijnstrategie, door een bedrijfscultuuur van saamhorigheid en vertrouwen, en door met aandeelhouders te werken in plaats van aandeelhandeleren.

Lees hier meer over het succes van familiebedrijven en de lessen van de GruyterFabriek.

Wil je een volgende keer ook mee ontbijten? Stuur dan alvast een mail naar info@partnerinmarketing.nl.

Daniella Teunissen

No Comments

Post a Comment